Тушда Боғбон ТУШ ТАБИРИ ХАКИДА СИЗ БИЛМАГАН ХАЙРАТЛАНАРЛИ МАЛУМОТ

Боғбон

У тушдаинсонларниаёлларгавауларнияхши

кўришгачақирадиганкишидир. Шунингдек, тушда

уникўришработлар, мадраса, жомемасжидлари,

черковлар, хурсандчилик, ризқларвафойдаларга

далолатқилади.

Боғданоз-неъматларнитатибкўриш

Ўзинибоғдаунингноз-неъматларидантатиб

кўраётганиниёкиундагимева ё ўсимликларни

тераётганиникўрса, буҳажмавсумидабўлса, тушида

ҳажгаизнберилади.

Бузилганқудуқ

Қудуқнинг

бузилишиаёлининг

ўлимига

ишорадир.

 

(Visited 37 times, 1 visits today)
TUSHDA
Оцените автора
Tush tabirlari mukammal sayt
error: Content is protected !!
Яндекс.Метрика