ИСМЛАР

ismlar manosi

ИСМЛАР

 

ИСМЛАР ФАРЗАНДЛАРИМИЗГА исм танлашда ота-онага катта маъсулият юкланади. Исм танлашда уни маносига ҳам етибор берадиган булсак бола келажаги учун ҳам ахамиядли ҳисобланади. Ота-она боласи учун енг сара исмлар қуйидагилардан танлаши мумкун.

 

А                                               ИСМЛАР МАЪНОСИ

АЗИЗ – қадрлилик, ҳурматли бо`лиш.

АЗАМАТ – улуғлик, қудратлилик, матонатлилик.

АСОМИДДИН – кўмагида, ёрдами болиш, мадади инсон.

АСАЛ  – асал, ширинлик, ёқимли қиз.

АСАДУЛЛОҲ – Ҳудонинг арслони қудратлилик, довюраклик, жасурлик.

АСАД  арслон буржида туғилган бола, қўрқмаслик, довюраклик.

АРСЛОН – шердек қудратлилк, довюраклик, қўрқмаслик.

АНВАР – нурлилик, ёруғлик, чароғонли бола.

АНБАР  – ёқимлилик, хушбўйлик, ажойиб тароватли.

АМИР – ҳукмдорлик, котта одам, о`зи билан ергаштира оладиган.

АЛИСҲЕР – қудратлилик, жасурлик, довюраклик.

АЛИ – олий,  юксаклк, мартабалик, яхши одам.

АКРАМ – карамлилик, сахийлик, багри кенг инсон

АКМАЛ – йетуклик, мукаммалликга ега бо`лган.

АКБАР – буюклик, улуғлик, яхши.

АҲРОР – меҳрумурувватли, мархаматли бо`лиш.

АҲМАД  – сазовор, мақтовга ега.

АДОЛАТ  – одиллик, тог`ри о`з одам.

АБРОР – тозалик,покизалик, яхшилик егаси.

АБДУССАМАД – одамларни ишини .йенгиллаштирадига

АБДУРРАЗЗОҚ –ўта меҳрибонлик, раҳматилик, сахий.

АБДУРРАСҲИД – ишлари юрушадиган, омадли.

АБДУРРАҲМОН – ўта меҳрибонлик, ко`нгли тоза.

АБДУРРАҲИЙМ  – раҳмлилик, ко`нгли пок, мехрибон.

АБДУЛХОЛИҚ – яратувчилик, олимлик, ақилли.

АБДУЛВОҲИД  – битталик, ягоналик, танҳолик.

АБДУЛВАЛИ   – дўстлик, мададкорлик.

АБДУЛВАҲҲОБ  – қоли очиқ.

АБДУЛҚОДИР – қоли гул, ҳамма нарса қолидан келадиган

АБДУЛҚАҲҲОР – ҳукумдор одам.

АБДУЛМАЛИК – қирол, подшох, буюк.

АБДУЛЛОҲ – яхшилик улашувчи.

АБДУЛЛАТИФ – садақа берувчи.

АБДУЛКАРИМ – яхшилик қилувчи ва одамларининг гуноҳларини кечирувчи.

АБДУЛЖАЛИЛ – ҳамма жихатдан идеал бола.

АБДУЛЖАББОР   – одамларни ишларини йенгил қилувчи

АБДУЛҲАЙ – абадий яшайдиган, тарихда қоладиган

АБДУЛҲАМИД – дойим рахмат тагида юрадиган, мақтовга ега бо`ладиган

АБДУЛҲАКИМ  – доно одам, ақилли.

АБДУЛҲАФИЗ – қалқон бо`ла оладиган.

АБДУЛҒАНИ – бой, ҳамма нарсага ега

АБДУЛҒАФУР– одамларни айбларини яширувчи.

АБДУЛҒАФФОР  – ко`нгли тоза гунихларни кечирувчи.

АБДУЛФАТТОҲ  – раҳмат хазиналарини очувчи Аллоҳнинг бандаси.

АБДУЛАЗИЗ   – куч қудрат егаси бўлган бола.

АБДУЛАЗИМ   – котта Ҳудонинг бандаси.

АБДУЛАҲАД – яккаю ягона  ҳудонинг бандаси.

АББОС  – қовоғи солинган, қовоқтумшуқ, жиддийлик.

АъЗАМ – енг буюклардан.

Б                                                         ИСМЛАР МАЪНОСИ

БОБУР  – Арслон, йўлбарс.

БИНАФША  – бинафшадек, чиройли, ёқимли.

БИБИХОЛ   – хол билан туғилганлар, аслзода қиз.

БЕРДИМУРОД   –  Ҳудо берган болакай .

БЕКЗОД   – беклар авлодиданги бола бек фарзанди.

БЕКМУРОД   – беклар авлодидан, яхши одам.

БЕҲЗОД  – омадли кудан туг`улган, аслзода бола.

БЕҲРУЗ  – бахтли кунда туғилган, омадли.

БАСАНДА   – оилада кетмакет қизлар туғилса кейингиси огил туг`илсин деган мақсадда қойилади

БАРНО   – го`зал, чиройлилик.

БАҲРОМ     Марс сайёрасининг номи, куч-қудрат соҳиби.

БАҲОР   – баҳорда туғилган диннинг нури, омадли.

БАҲОДИР   – ботирлик, куч қудратлилик.

БАДРИДДИН   – диннинг тўлиқ ойи.БОЗОР   – якшанбда туғилган.

БОЙМУРОД  – бой бола, котта бо`либ буйик болсин.

БОЙҚОБИЛ  – ақилли, одобли бола, бой бо`лсин.

БОЛТА  – киндиги болтада кесилганда, ўткир, бақуват бўлсин.

БОТИР – мардлик, паҳлавонлик, довюраклик, жасурлик.

БЎРИ – тиши билан туг`улган бола.

Д

ДАВЛАТ – давлатмандлик, бойлик, саодатлилик.

ДАВРОН – даври, бахтиёрлик, омадли фарзанди бўлсин.

ДИЛАФРЎЗ – ёритувчи, ҳаммани ҳурсанд қилсин, зебо қиз.

ДИЛБАР – кўнгилни юмшатувчи, севимли, чиройли.

ДИЛМУРОД  – мақсадига йетувчи, орзу йетказган бола.

ДИЛНАВОЗ – дилни ҳурсад қиладиган, севимли

ДИЛНОЗ – нозик қалб егаси.

ДИЛОВАР – жасурлик, қўрқмаслик, довюраклик, шижоатлилик.

ДИЛОРО – кўнгилни ёриштирадиган, қувонч келтирадиган.

ДИЛОРОМ – дилга ором келтирадиган,ҳузур халоват келтирувчи.

ДИЛРАБО – дилни олувчи, суюклилик, чиройли қиз.

ДИЛСҲОД – дили-шод-бўлиб-юрсин, шодлик бахш етган бола.

ДУРДОНА  – ёқут, дур донасидек қиммат, қадрли, чиройли қиз.

Е                           ИСМЛАР УГИЛ

ЕЛБЕК  –, сардорлик, йўлбошчилик.

ЕЛДОР – елнинг йўлбошчиси болиш, раҳнамолик, ҳукмдорлик.

ЕЛМУРОД – орзудаги фарзанд бўлсин,

ЕРАЛИ  – жасурлик, довюраклик, мардлик, ақл-заковатлилик.

ЕРГАСҲ  – ака ва опалари билан бирга юрсин.

ЕРКИН  – еркинлик, озодлик, ҳурлик.

ЕСОН  – соғ саломат, омон есон котта бо`лсин.

ЕСҲБЕК  – беклардан бўлган бола.

ЕСҲБЎРИ  – бўри ҳамроҳида, ёвуз руҳлардан асрасин.

ЕСҲДАБЛАТ  – мол дунё, давлатманд, бой бадавлат бўлсин.

ЕСҲМУРОД  – орзуманд, мурод мақсадига йецин.

ЕСҲҚОБИЛ  – одоблилик, ес ҳушли, қобил бола.

ЕъЗОЗ – еътиборлилик, ҳурматлик қадрлилик, қимматлилик, суюкли бола.

ЕҲСОН – совға, туҳфа.

 

Ф                         ИСЛОМИЙ ИСМЛАР

ФАЗИЛАТ – яхшилик, баг`ри кенглик.

ФАЗЛИДДИН – диннинг фазли, камоли, одоби.

ФАЙЗУЛЛОҲ –омадли, бахтли, қувончли.

ФАРАНГИЗ (ф.т) – нурлилик, шуъла улашувчи чиройли қиз.

ФАРИД – бир дона, ягоналик.

ФАРИДА – яккалик, ягоналик, тенгсиз қиз.

ФАРМОН – буйруқлик, бахтли бо`лсин.

ФАРОРАТ – ҳузур халоват, роҳат фароғатда яшасин.

ФАРРУХ –нур бола, чеҳрали, чиройлилик, кўркамлик.

ФАХРИДДИН – диннинг фахри, ғурури.

ФЕРУЗ – йенгилмаслик, қахрамонлик.

ФЕРУЗА – ғолиблик, иқболилик баланд қиз.

ФИРУЗ – саодатлилик, иқболилик, йенгилмаслик, ғолиблик,

ФИРУЗА – саодатлилик, бебаҳолик, қимматлилик, гўзаллик, чиройли қиз, юзидан нур таралувчи.

ФОЗИЛ – билимдонлик, донолик, зукколик.

ФОЗИЛА – билимлилик, ақилли қиз.

 

Г                                  ИСМЛАР УГИЛ БОЛА

ГАВҲАР – гавҳардек бебахо, бебаҳолик, асллик, чиройли қиз.

ГАВҲАРСҲОД– гавҳардек бебаҳо болиш, қимматлилик, қадрлилик, қувноқлик,чиройли қиз.

ГУЛАНДОМ –  нозиклик, гўзаллик, чиройли қиз.

ГУЛАСАЛ  – чиройлилик, нафислик, асалдек ширин, тотлилик, ёқимли қиз.

ГУЛЖАМОЛ  – чиройига гап ё`қ гулдек гозал қиз.

ГУЛЖАҲОН – жаҳон тенги ё`қ қиз.

ГУЛНОЗ – нозиклик ва нозлилик гўзал қиз.

ГУЛРУҲ – гулдек чиройли қиз.

ГУЛCҲЕҲРА – гулюзлилик, асал қиз.

ГУЛСҲАН – Умри гулзордек чиройли бўлсин.

ГУЛСҲОД – гулдек чиройли, ёқимли, ҳурсандчилик

ГЎЗАЛ  – ко`ркам, ёқимтой, чиройли

 

Ҳ                                              ИСМЛАР КИТОБИ

ҲАБИБ – яхши дўст, қадрдонлик, ғамхўрлик.

ҲАБИБА – севимлилик, меҳрибонлик, қадрли қиз.

ҲАБИБУЛЛОҲ – Ҳудонинг севимли дўсти.

ҲАЙДАР – арслонлик, қўрқмаслик, жасурлик, кучлилик, қудратлилик.

ҲАЙИТ – ҳайит байрамида туғилган бола.

ҲАЙИТАЛИ – ҳайит байрамида дунёга келган.

ҲАЙИТГУЛ  – ҳайитда туғилган, гулдек го`зал, ёқимли қиз.

ҲАЙИТМУРОД – ҳайит кунида туг`улган, мурод мақсадига йецин.

ҲАЛИМА – раҳмдиллик, шафқатлилик, мулойимлик, беозорлик, суюкли қиз.

ҲАМДАМ – содиқлик, ўртоқлик, отасига ёрдамчи, мададкорлик.

ҲАМИД – Ҳудога ҳамду сано айтувчи.

ҲАМИДА – Ҳудога шукур қилувчи, мақтовга арзийдиган қиз.

ҲАМИДУЛЛОҲ – Ҳудонинг мақтовига еришган.

ҲАМРО(Ҳ) – ҳамдамлик, шериклик

.ҲАСАН – чиройлилик, ақилли, ко`ркам.

ҲАСАНАЛИ – чиройлилик, кўркамлик.

ҲАСАНХЎЖА  – хўжалардан, чиройлилик, кўркам бола.

ҲОЖИ – ҳаж зиёратида бўлгандан кейин.

ҲОЖИМУРОД – орзу мурод,  улғайиб ҳожи бўлсин.

ҲОТАМ – олийҳимматлик, саховатлик.

ҲУЛКАР  – Сурайё юлдузидек ёруғ чехрали, чиройлилик, гўзал қиз.

ҲУМОЙУН – мубораклик, қутлуғлик.

 

И                        ИСМЛАР КИТОБИ

ИБОДАТ – ибодат қилишлик, Худога сиғинувчилар

ИБОДУЛЛОҲ – Ҳудонинг қуллари.

ИБРОҲИМ  – Ҳалқлар отаси.

ИЗЗАТУЛЛОҲ – Ҳудонинг ҳурмат иззатли бандаси бўлсин.

ИЛҲОМ – кўтаринки, руҳланишлик, авжланишлик.

ИМОМ – диний раҳнамо.

ИНТИЗОР – узоқ кутилган қиз.

ИРОДА – Ҳудонинг иродаси билан дунёга келган қиз.

ИСКАНДАР  – қўрқмаслик, довюраклик, жасурлик, мардлар сардори

ИСЛОМ – бўйсунувчилик, итоаткорлик, художойлик.

ИСМОИЛ  – Ҳудодан сўраб олинган бола

.ИСРОИЛ  – Ҳудо йўлида курашчи.

ИХТИЙОР – ихтиёрилик, еркилилик, ҳурлик, озодлик.

ИҚБОЛ – бахту саодатлик, ёруғ келажаклик.

 

Ж                                     УЗБЕКЧА ИСМЛАР

ЖАВЛОН – чаққонлик, чиройлилик.

ЖАЛОЛ – улуғлик, буюклик, кўркамлик.

ЖАЛОЛИДДИН  –  диннинг котта егаси.

ЖАМОЛ – чиройлилик, асил бола.

ЖАМСҲИД – буюклик, қудратлилик.

ЖАСУР – довюраклик, қурқмаслик, жасоратлилик.

ЖАҲОНГИР – жаҳонни егалайдиган, фотиҳлик.

ЖУМА – жума куни туғилганда.

ЖУМАГУЛ  -жума куни туғилганда, гулдек го`зал қиз.

ЖУМАҚУЛ – Ҳудонинг жума куни туғилган бандаси

ЖУМАНАЗАР – жума куни берилган туҳфаси.

ЖЎРА – дўстлик, ўртоқлик, ҳамдамлик.

 

К                                                ИСМЛАР КИЗЛАР

КАМОЛ  – йетуклик.

КАМОЛИДДИН – дин камоли, диннинг баркамол, намояндаси.

КОМИЛ – йетуклик, мукаммаллик.

КАМОЛА – йетуклик, баркамол қиз.

КОМРОН – мақсадга еришувчи, саодатмандлик, кудратлилик, омадлилик.

КУМУСҲ  – бебаҳолик, қимматбаҳолик, қадрлилик, сулув қиз.

 

Л                 ИСМЛАР УГИЛ БОЛА УЧУН

ЛАЙЛИ – тун қизи, тунда тавалуд топган қиз.

ЛАТИФА – меҳрибонгина, мулойим қиз.

ЛАТОФАТ – латофатлилик, покизалик, шафқатлилик,чиройли қиз.

ЛОБАР – чиройлилик, келишганлик, ёқимлилик, дилкаш қиз.

ЛОЛА – нафосатлилик,чиройлилик, кўркамлик, гўзаллик

ЛУТФИЙА – мурувватлилик, меҳрлилик, сулув қиз

ЛУТФУЛЛОҲ –  мурувватлик, марҳаматлик.

 

М                  ЧИРОЙЛИ ИСМЛАР

МАВЖУДА – яратилганлик, бор, барҳаёт болмоқ.

МАВЛУДА – хосиятлилик, муқаддас кунда дунёга келган қиз.

МАДИНА – Арабистондаги муқаддас зиёратгоҳ шаҳар бўлган Мадина номидан олинган.

МАЛИКА – малика ёки қирол авлодидан аёл.

МАЛОҲАТ – кўркамлик, гўзаллик, малоҳатли қиз.

МАСТУРА  –  иффатлилик, покиза қиз.

МАТЛУБА – илтижо қилиб сўраб олинган қиз.

МАФТУНА – мафтункор, жозибалилик, дилкаш қиз.

МАҲБУБА – севилганлик, суюклилик, дилбар қиз.

МАҲЛИЙО – кўнгилни ром қилувчи, сеҳрловчи, назокатлилик, жозибалилик, сулув қиз.

МАҲМУД – мақталган, мақтовга лойиқ.

МЕҲРИНИСО – аёллар қуёши.

МИРЗА – саводлилик, ўқимишлилик билимдон бўлиб ўссин.

МОҲИГУЛ – чиройли ва гулдек чиройли қиз.

МОҲИДИЛ – кўнгилнинг ойи,  нурга тўлдирган чиройли қиз.

МОҲИНУР  – покизалик, сулув қиз.

МОҲИРА – маҳоратлилик, пишиқ қиз.

МУАЗЗАМ – азимлик, улуғлик, буюклик.

МУАТТАР – хушбўй хид таратувчи.

МУБОРАК – қутлуғлик, саодатлилик.

МУЗАФФАР – зафар, ғалаба қозонмоқ, голиблик.

МУНАВВАР – нурлилик, ёруғлик.

МУНИРА – нур сочувчилик, нурли, нурлилик, чиройли қиз.

МУНИС – дўст, ҳамдам.

МУРОД ? орзу, муродга ериштирган бола.

МУСАЛЛАМ – бўйсунувчи, итоаткорлик.

МУСУЛМОН – иймонлилик, художойлик.

МУХТОР – танланганлардан, сайланганлик, еркинлик, озодлик.

МУСҲАРРАФ – шараф, шарафли, ҳурмат еҳтиромга ега.

МУЙАССАР – Ҳудо йетказган.

МУҚАДДАМ – биринчи фарзанд.

МУҚАДДАС – қутлуғлик, табарруклик, муқаддаслик, азизлик.

МУҲАММАД – омадли мақтовга, олқишга лойиқ, сазовор.

МУҲАРРАМ – мухаррам ойида дунёга келган бола.

МУҲТАРАМ – хурматли, еъзозлилик.

 

Н                                    ИСМЛАР РУЙХАТИ

НАВРЎЗ  – янги кун, янги кунда – Наврўз куни туғилган бола.

НАЖМИДДИН – дин юлдузи, дин иқболи.

НАЗАР – Ҳудонинг назари тушган бола.

НАЗИРА – авлиёга, ешонларга, бағишланган қиз.

НАЗИФА – покизалик.

НАЗОКАТ – нозик, нозик табиатли, нозанин чиройли қиз.

НАЗРУЛЛОҲ – Аллоҳга бағишланган бола.

НАМОЗ – намоз вақтида дунёга келган бола.

НАРГИЗ – нафосатлилик, нозиклк, гўзал қиз.

НАРИМОН  – жасурлик, қўрқмаслик, куч қудратли.

НАСИБА -ризқи бутун, насибали қиз.

НАСИМ –  юмшоқ кўнгилли, мулойим табиатлилик, ёқимли бола.

НАСИМА – ёқимлилик, ҳузурбахшлик, мулойим табиатлилик, юмшоқ кўнгиллик, покизалик, нафосатлилик

НАСРИДДИН – дин ёрдами, кўмагида.

НЕъМАТ – ризқи бутун, насибаси тўлиқ бўлсин.

НЕъМАТУЛЛОҲ –  Ҳудонинг неъмати.

НИГИНА – узук, азизлик, гўзал қиз.

НИГОРА – чиройли юзлилик, зеболик, тенгсиз ҳусн.

НИЗОМ – тартиб интизомли, одоб ахлоқли бола.

НИЗОМИДДИН – тартиб қоидаларни мукаммал билувчи, динга ҳисса қўшувчи.

НИЛУФАР (ҳинд.) – нафосатлилик, нозиклик ва чиройли қиз.

НИСҲОН – бола туғилганда унинг баданида бирон хил белги бўлса.

НОДИР – ноёблик, қимматбаҳолик, қадрли бола.

НОДИРА – тенгсизлик, бебаҳолик, беназирлик, беқиёслик гўзаллик егаси.

НОРБОЙ  қизил холли бола.

НОРМУРОД  – қизил холли бола орзу муродларимизга ериштирсин.

НОРМУҲАММАД  – қизил холли болани Муҳаммад (с.а.в.) номи ила.

НОРМЎМИН  – қизил холли бола, ақилли, донолик,

.НОРОЙ  – қизил хол билан туғилган, чиройли, ширин қиз.

НОРТОЖИ – қизил ҳолли бола.

НОРХОЛ – баданида қизил ҳол билан туғилган қиз.

НОРҚОБИЛ  қизил ҳол билан туғилган бола, улғайиб одобли бўлсин.

НОСИР – ёрдамчи, ғолиблик.

НУРББК  – беклардан, иқболи яхши бола.

НЎРЖАМОЛ -нур юзлилик, чиройлилик, гўзал қиз.

НУРИДДИН – дин нури, зиёси, машъали.

НУРУЛЛОҲ – Аллоҳнинг нури, зиёси, ёғдуси.

НУСРАТ – ёрдамчи, кўмакчи, голиблик.

НУСРАТУЛЛОҲ – Ҳудонинг ёрдами, муруввати.

 

О                       ИСМЛАР КИЗЛАР УЧУН

ОЙБЕК – Беклардан бўлган, омадлилик, бахтлилик  ойбек уруғидан (ўзбек уруғларидан бири)

ОБИД – Ҳудога сиғинувчи, ибодат қилувчи.

ОБИДА – Ҳудога ибодат қилувчи, асил қиз.

ОБОД – хаёти яхши, серфайзлик, насибали бўлсин.

ОДИЛ – адолатлилик, ҳақгўйлик.

ОДИНА – хосиятлилик, мубораклик жума-кунида туғилган бола.

ОЗОД – озодлик, ҳурлик, еркинлик.

ОЗОДА – ҳурлик, еркинлик, покиза қиз.

ОЗОДБЕК  – беклардан бўлган ҳурлик, еркинлик, келажаги бор бола.

ОЙГУЛ – чиройлилик, сулувлик, чиройли қиз.

ОЙДИН  – ойдинлик, ёруғ кечада туғилган қиз ёки хаёти нурли,чароғон бўлсин.

ОЙЖАМОЛ  – ойдек чиройли чирой егаси, ой юзли асал қиз.

ОЙНИСА  – ойдек сулувили, чиройли.

ОЙСҲА – Умирбот яшовчи.

ОЛИМ – илм егаси, ақилли, доно.

ОЛИМА – илмли қиз, билимдон қиз.

ОЛИЙА – олийлик, улуғлик, юксаклик.

ОЛЛОЙОР  – Ҳудо ёр, мададкор бўлсин, қўллаб ўз асрасин.

ОМОН – улғайиб котта одам бўлсин.

ОМОНУЛЛОҲ -Ҳудо ўзи хавф хатар ва офатлардан сақлайдиган бола.

ОРЗИГУЛ – орзу қилиб еришилган чиройли, асал қиз.

ОРЗУ  – ота онасини орзусига мақсадига йетказған бола.

ОРИФ – маърифатлилик, билимлилик, ақллилик, тақводорлик.

ОРТИҚ  – баданида бирор ортиқча аъзо билан туғилган бола.

ОТАБЕК  – беклар коттаси, сардори бо`лиш.

ОҚИЛ – ақллилик, донолик, зукколик.

ОҚИЛА – ақллилик, зукколик, доно қиз.

 

П                                         ИСМЛАР МАЪНОСИ УГИЛ

ПАНЖИ – оиладаги бешинчи болага қўйилади.

ПАРДА – парда билан туғилган бола.

ПЎЛАТ – кучлилик, иродалилик, мустаҳкамлик.

 

Қ

ҚАЛДИРҒОЧ  – нозиклик, ингичка қошли, сулувлик, чиройли қиз.

ҚАМБАР – тўрғай.

ҚАҲРАМОН – довюраклик, жасурлик, қудратлилик, кўрқмаслик.

ҚИЛИЧ  – қиличдай кескир, ўткирлик, мустаҳкам бўлсин.

ҚУДРАТ – кучлилик, қудратлилик.

ҚУДРАТУЛЛОҲ – Аллоҳнинг қудрати билан дунёга келган бола.

ҚУНДУЗ  – қундуздек ширин, чиройли қиз.

ҚУНДУЗОЙ  – қундуздек гўзал, сулувлик, асал қиз

.ҚУРБОН – Қурбон ойида туғилган бола.

ҚУРБОНАЛИ – Қурбон ойида туг`улган бола.

ҚУРБОННАЗАР – Қурбон ойида туғилган.

ҚУРБОНОЙ  – Қурбон ойида туғилган ойдек чиройли, асал қиз.

ҚУТБИДДИН – диннинг маркази, таянчи болиш.

ҚУТЛИ  – бахтлилик, саодатмандлик, иқболи.

ҚУТЛИБЕКА  – бахтлилик, саодатлилик, иқболи порлоқ қиз.

ҚЎЛДОСҲ  – кўмакчилк, дўстлик, ҳамдамлик.

ҚЎЧҚОР  –  еркаклик тухуми катта бўлиб туғилган ёки пешонаси дўнг ёҳуд.

ҚЎЧОҚ  – баданида қўшимча аъзо билан туғилган бола.

 

Р                    ИСМЛАР КИЗЛАРНИКИ

РАВСҲАН – нурлилик, ёруғлик, чароғонлик.

РАЖАБ – Ражаб ойида, яъни ҳижрий йилнинг йеттинчи ойида туғилган бола.

РАМАЗОН – қутлуғлик, муборак ой ҳисобланмиш қамарий йилнинг 9 ойида туғилган бола.

РАМЗИДДИН – дин рамзи, тимсоли.

РАСУЛ – Ҳудонинг елчиси.

РАъНО – раъно каби чиройли, латофатли қиз.

РАҲМАТ – меҳрибонлик, раҳмдиллик, шафқатлилик.

РАҲМАТУЛЛОҲ – мурувватилик, марҳаматилик

РИЗО – розилик.

РОБИЙА – оиладаги тўртинчи фарзанд.

РОЗИЙА – розилик, мамнунлик, шукроналик  қиз.

РОҲАТ тинч омон, роҳат, ҳузур ҳаловатда яшасин.

РУСЛАН – арслондек, қўрқмаслик, жасурлик, қудратлилик, довюрак.

РУСТАМ  – куч қудратлилик, ботирлик, йенгилмаслик, матонатлилик.

РУХСҲОНА – чиройлилик, гўзал юзлилик, кўркамлик, сулувлик

РЎЗИ – насибалилик, бахт саодатли бўлсин.

РЎЗИМУРОД  – ризқ насибали бола.

РЎЗИМУҲАММАД  – ризқлилик, насибалилик бола.

РУЗИХОЛ – ризқлилик, насибалилик, хол билан туғилган қиз,

 

С                ИСМЛАР ТУПЛАМИ

САДОҚАТ – содиқлик, садоқатлилик, вафодорлик.

САДРИДДИН – мартабали диннинг улуғлик рамзи.

САИД – бахт саодатлилик.

САИДА – омадлилик, бахтлилик, саодатлилик.

САИДОЛИМ – илм соҳиби, олимлик.

САЙИД – егалик, бошлиқ, раҳнамолик, аслзодалик, олийнасаблик.

САЙИДА – олийнасаблар авлодига мансуб қиз.

САЙИДБЕК – олийнасаб беклар авлодидан бўлган бола.

САЙИДМУРОД – олий насабда, аслзодалар, сайидлар авлоди.

САЙФИДДИН – диннинг қиличи.

САЙФУЛЛОҲ – Ҳудонинг қиличи.

САЛИМ – соғломлик, соғу саломатлик.

САЛОМАТ – омон есонлик, соғу-саломатлик.

САМАНДАР – ўт ичида яшовчи, ўлмас, иродали.

САНАМ – мажусийлар илоҳи, маъбудаси; чиройли, севимли қиз.

САОДАТ – бахтлилк, саодатлилик, иқболилик порлоқ қиз.

САРВАР – йўлбошчилик, раҳнамолик.

САРВИНОЗ – қадди қомати тикка ўсувчи, сарв қомадли нозик қиз.

САРДОР   – раҳнамолик, йетакчилик, йўлбошчилик, бош.

САФАР – Сафар ойида дунёга келган.

САФАРАЛИ – Сафар ойида ёки сафар пайтида туғилган бола.

САФАРГУЛ   – Сафар ойида дунёга келган қиз.

САъДУЛЛОҲ – Аллоҳ ато етган бахт-саодат ёки Аллоҳнинг иқболи порлоқ, бахту саодатли бавдаси.

СЕВАР  – севимли, ёқимли фарзанд.

СИРОЖ  .- машъал.

СИРОЖИДДИН – диннинг нури, машъали.

СОАТ – хосиятли, бахтли соатда туғилган бола.

СОБИР -;чидамли, сабру тоқатли, иродаси мустаҳкам бола.

СОБИТ – мустаҳкам, чидамли, келишган, чиройли бола.

СОДИҚ – садоқатли, вафодор.

СОЖИДА – сажда қилувчи, Аллоҳга сиғинувчи мусулмон қиз.

СОЛИҲ – покиза, пок, солиҳ амаллар қилувчи.

СОҲИБ – хўжайин, ега, дўст, ҳамдам.

СУЛТОН   – подшоҳ, ҳукмдор, юксак мартаба, обрў-еътибор егаси бўлсин.

СУЛТОНАЛИ   – обрў еътибор,юксаклик егаси бўлсин.

СУЛТОНМУРОД   – юксаклик, мартабалик, орзусига еришсин.

СУЛТОНОЙ   – олий мансаб, мавқелилик, обрўлик,чиройли қиз.

СУРАЙЙО   – юзи нурли, ёруғлик, гўзал қиз.

 

Т                 УЗБЕК ИСМЛАР

ТАБАССУМ   – шодлик, қувонч, жилмайиб турувчи, кулгу аримайдиган қиз.

ТАЛъАТ   – чиройли, келишган бола.

ТЕМИР   – мустаҳкам, иродалилк.

ТЕСҲА   – ўткир, кескирлик, мустаҳкам бола.

ТИЛОВМУРОД   – тилаб олинган.

ТОЖИДДИН   – динтожи, диннинг юксак билимдони.

ТОЖИМУРОД   – хол билан туғилган бола.

ТОЖИНИСО   – аёлларнинг тожи, улуғи,енг гўзали.

ТОЛИБ   – талаб қилувчи, илмли.

ТОСҲМУРОД   – тошдек қаттиқ, иродали бола.

ТОСҲПЎЛАТ   – йемирдек мустахкам бола, узоқ умр кўрсин.

ТОҲИР   – покизалик, бегуноҳлик.

ТУРСУН   – олмасин, саломат ўссин, яшаб қолсин.

ТУРҒУН   – олмасин, умри узоқ бўлсин.

ТЎЛҚИН   – қовончли, завқли юрсин.

ТЎРА   – юқори мартаба егаси, аслзодалик.

У

УБАЙДУЛЛОҲ – Ҳудонинг кенжа қули.

УЛДОНА   – донолик, зукколик, ақллилик.

УЛУҒБЕК   – улуғлик, куч, ҳукмдорлик.

УМАР   – номи о`чмай яшовчи.

УМИД   – умид билан кутилган бола.

УМИДА   – орзу умид билан кутилган

УМИДУЛЛОҲ   – Ҳудо йетказган орзу умид.

УСМОН   – синиқчи, даволовчи, табиб.

УCҲҚУН   – ёруғ, нурли, порлоқ бўясин.

В

ВАФО   – вафолилик, садоқатлилик, содиқлик.

ВОСИЛ   – висолга йетишган.

Х

ХАЙРИДДИН   – ҳимматли дин намояндаси.

ХАЙРУЛЛОҲ   – саховатли, мурувватилик, Ҳудонинг туҳфаси.

ХАЛИЛ   – севимлилик, дўст.

ХОЛБЕК   – беклар авлодидан бўлган ҳолли бола.

ХОЛБЕКА   – беклар авлодидан бўлтан ҳолли қиз.

ХОЛБИБИ   –  баланд мартабали ҳолли қиз.

ХОЛБОЙ   – ҳол билан туг`илган бола

ХОЛДОР   – ҳол билан туғилган ҳолли бола.

ХОЛМИРЗА   – ҳолли бола, билимдонлик, донолик, ўқимишли,саводхон бўлиб йетишсин.

ХОЛМУРОД   – ҳолли бўлиб туғилган бола, ўсиб орзу муродига йетишсин.

ХОЛМУҲАММАД   – холли бўлиб туғилган болани Муҳаммад (с.а.в.) охиратда шафоат қилсинлар.

ХОЛМЎМИН   – ҳолли  туғилган бола мўмин қобил бўлсин.

ХОЛТОЖИ   – баданида ҳоли ва тожи мавжуд бўлган бола.

ХОНДАМИР   – ъхованд амиръ бўлиб, унинг маъноси Худо амр етувчи ҳукмдордир

ХОНЗОДА   – асилзодалар авлодидан бўлган қиз.

ХОСИЙАТ   – яхши хислат  сохибаси бўлсин, омадли, хосиятли.

ХУДОЙБЕРДИ   – Ҳудо берди, Аллоҳ ато етди.

ХУДОЙНАЗАР   – Ҳудонинг назари тушган бола.

ХУМОР   – кўпдан интиқлик билан орзиқиб кутилган бола.

ХУРРАМ   – шодлик, бахтиёрлик, хурсандлик, бахтлилик бўлсин.

ХУРСАНД   – шоду хуррам, бахтиёр бўлиб юрсин ёки қувончли кунда туғилган бола.

ХУРСҲИД     чиройлилик, ҳушсурат, иқболи бўлсин.

ХУРСҲИДА   – гўзаллик, сулувлик, латофатлилик.

Й

ЙАЙРА   – яйраб ўссин, ҳаёти қувончли бўлсин.

ЙАСҲАР   – яшаб кецин, тирик қолсин.

ЙЕТИМ   – яккалик, ягоналик, танҳолик, ёлғизлик.

ЙОДГОР   – агар бола дунёга келгандан кейин отаси ёки онаси оламдан ўтиб қолса.

ЙОРҚИНОЙ   – келажаги ёруғ, нурли ва ойдек гўзал қиз.

ЙОҚУБ   – изидан борувчи, сабр тоқатли, довюраклик, жасурлик.

ЙОҚУТ   – қимматбаҳо ноёб тош.

ЙУЛДУЗ   – юлдуздек ёруғ юзли, чиройлилик, гўзал қиз.

ЙУНУС   – каптар.

ЙУСУФ   – ортганлик, кўпайганлик.

ЙЎЛДОСҲ   – ҳамроҳлик.

З

ЗАЙНАБ   – келишганлик, хушқомат, чиройли қиз.

ЗАЙНИДДИН   – дининг безаги, чиройилик, кўркамлик.

ЗАРИНА   – зарлилик, чиройли қиз.

ЗАРИФ   – беғуборлик, покизалик, нозик таъблик, ўткир ақл соҳиби.

ЗАРИФА   – иффатлилик, покизалик, нозик таъблик, фаҳм фаросатли қиз.

ЗАФАР  – толиблик, саодатмандлик.

ЗЕБИНИСО   – аёлларнинг зеби, гўзаллик, зебоси.

ЗЕБО   – гўзаллик, сулувлик, чиройли қиз.

ЗИЙО   – нурлилик, толеи порлоқ бола.

ЗИЙНАТ   – зийнатлилик, безанганлик, орасталик, кўркам қиз.

ЗОЙИР   – зиёратчилик.

ЗОКИР   – Аллоҳни зикр қилувчилик, ёдга олувчи.

ЗУБАЙДА   – танлаб олинга, енг яхши.

ЗУЛФИЙА   – жингалак сочли, сулув қиз.

ЗУЛХУМОР   – интиқ бўлиб кўпдан кутилган қиз.

ЗУМРАД   – қимматлилик, чиройлилик, асал қиз.

ЗУҲРО   – Зуҳро юлдузи, чиройлилик, сулув ва иқболи порлоқ қиз.

Ў

ЎКТАМ   – кучлилик, қудратлилик, довюраклик, жасурлик, виқорли.

ЎЛМАС   – ўлмасин, умри узоқ бўлсин.

ЎЛМАСОЙ   – ўлмасин, яшаб кецин чиройли қиз.

ЎРАЛ   ? туғилганда киндигига ўралиб тушган ёки жингалак сочли бола.

ЎРОҚ   – ўткирлик, кескирли бўлсин.

ЎТКИР   – ўткир, ўткир ақл заковат егаси.

ЎТКИРБЕК   – беклардан ақл заковат соҳиби, билимли бола.

ЎҒИЛОЙ   – шу ойдек гўзал қиздан кейинги туғилажак фарзанд ўғил бўлсин.

ЎРИЛСҲОД   – ушбу қувноқ, бахтиёр, шодон қиздан кейин туғиладиган бола ўғил бўлсин.

Ғ

ҒАЙРАТ   – серҳаракат, шижоатлилик, толмаслик, ғайратлилик бола бўлсин.

ҒИЙОС   – кўмакли, йердамлик, мададлик.

ҒИЙОСИДДИН   – диннинг мадади, кўмагида, ёрдамида.

ҒОЛИБ   – зафар қозонувчи, йенгилмаслик, ютуқ.

ҒУЛОМ   – ёш хизматкор қул.

Ш

СҲАБНАМ   – беғуборлик, покиза қиз.

СҲАВКАТ   – шон шуҳрат, куч қудратли бола бўлсин.

СҲАМСИДДИН   – диннинг қуёши, омадли.

СҲАМСИЙА   – чароғон қиз, чиройли қиз.

СҲАМСУЛЛОҲ   – Ҳудонинг нури, чеҳрали, чиройли.

СҲАРБАТ   – ёқимлилик, ширинлик, суюкли қиз.

СҲАРИФ   – шарафлилик, муқаддасли, азизлик.

СҲАРИФА   – азизлик, қадрлилик, шарафли қиз.

СҲАФИҚА   – шафқатлилик, меҳру мурувватлилик, оқибатли қиз.

СҲАҲБОЗ   – лочинлик, чакқонлик, шиддаткорлик, шижоатлилик, довюраклик, қудратли бўлсин.

СҲАҲИНА   – довюраклик, мардлик, жасурлик, қўрқмас қиз.

СҲАҲЛО   – катта, қора кўзли, гўзал қиз.

СҲАҲНОЗ   – асилзодалар авлодига мансуб нозлилик, нозиклик ва зеболик, гўзал қиз.

СҲАҲОБИДДИН   – диннинг ёрқин, нурли юлдузи.

СҲАҲОДАТ   – гувоҳлик берувчи.

СҲЕРАЛИ   – довюраклик, қўрқмаслик, жасурлик,  ақл егаси.

СҲЕРБОЙ  . – қорқмаслик,  кучли йигит.

СҲЕРЗОД   – арслонинг боласи; арслонек қорқмас, Жасурлар авлодидан..

СҲЕРМУРОД  – қорқмаслик, жасур авлодидан,

СҲЕРМУҲАММАД   – қорқмаслик, жасурлик, баҳодир бола.

СҲЕРХОН   – хонлардан, оқ суяклардан, қорқмаслик, ҳукмдорлик, баҳодирлар акаси.

СҲЕРҚОБИЛ   – жасурлик, ақилли бола, ақллилик, яхши бўлиб ўссин.

СҲЕРҚУЛ   – Ҳудонинг  довюрак бандаси.

СҲИРИН   – ёқимли, ҳурматли, севимли, қанд бола.

СҲОБЕРДИ   – Ҳудонинг мехри ила дунёга келган бола.

СҲОДИ   – ҳурсадчилик, кулгу, бахтиёрлик.

СҲОДИБЕК   – беклар зуриёдидан, қувноқ, бахтиёр бола.

СҲОДИГУЛ   – шоду гуллардан, қувончли, гуллар асилзодаси.

СҲОДИЙОР   – шодухуррамлик, қувончли, бахтиёр ҳамма вақт ёки бизга шодликни улашувчи бола.

СҲОДИМУРОД   – қувонч, муродли, бахтиёрбола, қувонч бахтиёрлик келтирувчи.

СҲОДИМУҲАММДД   – шодухуррам  бола.

СҲОДИЙА   – шодлик, хуррамлик, бахтили кунда туг`улган қиз.

СҲОДМОН  – шодлк, бахтиёрлик, қувноқлик ёки ҳаётида қувонч коп болсин.

СҲОИР   – шоирлардан, сўзга бой, ҳозиржавоблик, ширинсўзлик, нотиқ бўлсин деб.

СҲОИРА   – шоиралардан, сўзга бой, ҳозиржавоблик, ширинсўзлик, нотиқ бўлсин деб.

СҲОЙИСТА   – ҳурмат еҳтиромли мос қиз.

СҲОКИР   – шукурлилардан, бизга бола бергани учун Ҳудога шукр.

СҲОҲИДА   – ёқимтой, чиройли, асал қиз.

СҲОҲИМАРДОН   – мардлик, баҳодирлик шоҳи.

СҲОҲРУҲ   – башарасида қирол аломатлари ко`ринган чиройли, бола.

СҲОҲСАНАМ   – гўзал, го`заллар маликаси, тенгсиз қиз.

СҲУКУР – қаноатлик, сабрлик, тоқатлик, миннатдор.

СҲУКРУЛЛОҲ   – фарзанд берилган учун раҳмат, шукроналар бўлсин.

СҲУҲРАТ   – довруғлик, обрўлик, шоншарафлик, ифтихорлик.

Ч

CҲАРОС   – чаросдек котта, жозибалик, чиройлилик асал қиз ёки қоп-қора

 

 

 

 

(Visited 2 507 times, 1 visits today)
TUSHDA
Оцените автора
Tush tabirlari mukammal sayt
error: Content is protected !!
Яндекс.Метрика